icone

WEBセミナー

安全な食事介助のために看護師が抑えておくべきポイントとは? -

  • 28:36
  • プレゼンター

    鹿児島市医師会病院 看護部主任 摂食嚥下障害看護認定看護師 臨床栄養代謝専門療法士 NST 専門療法士 松尾 晴代 先生